Om Carrom

Carrom är ett bordsspel som man tror har utvecklats i Indien och det är något biljardliknande där målet är att man ska skjuta ned nio stycken träpuckar. Man är två stycken som spelar i Carrom och en spelare har vita puckar medan den andra har svarta. Det finns möjlighet att tävla i lag i Carrom men det vanligaste är att man tävlar ensam. Man ska försöka att med hjälp av fingrarna flippa så att strikern träffar någon av puckarna så att de därefter går ner i en ficka. Runt om i världen är det vanligt att man tävlar i Carrom. Det 4025545852_81ae286d09_bär inte lika vanligt i Couronne som är en mycket enkel version av Carrom.

När man spelar Carrom behöver man vara två eller fyra personer. Om man spelar två personer sitter man tvärs emot varande men om man istället spelar fyra personer måste man vara två lag. Då ska lagen istället sitta nord/syd samt öst/väst. Målet med Carrom är att spelaren ska sänka sina egna puckar innan dess att motståndaren har lyckats med att sänka sina. Det finns även en röd puck med i spelet och den kallas för drottning. Drottningen måste ha sänkts av någon innan dess att den sista pucken för någon av spelarna sänks, annars vinner man inte.

Man får använda sig av strikern för att skjuta på vilka puckar man vill. Till exempel kan man utnyttja motståndarens puckar och då även till viss del förstöra för denne i spelet och ge sig själv mer tur. Du kan som exempel skjuta så att strikern träffar en svart puck som därefter åker in i en vit puck och därmed hjälper den ned i hålet. Detta är ett spel som handlar både om taktik och strategi och man kan därför bli väldigt duktig i det om man spelar mycket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *