Hur populärt är det med brädspel idag?

Brädspel avser de former av spel som man spelar på en spelplan eller ett så kallat bräde. I Sverige kallas brädspel traditionellt för sällskapsspel och det engelska uttrycket är “board games”. Utgången i sällskapsspel avgörs ofta till viss del av slumpen, men även av spelarnas val så väl strategiska som taktiska. Ett av de första moderna brädspelen idag är Monopol och det kom redan 1930, Risk kom 1957 och under 1980 talet i Sverige exploderade det med brädstumblr_inline_o0wvx9roiY1rjic88_1280pel. Idag finns det cirka 950 brädspelstillverkare i världen.

Brädspelshobbyn har vuxit enormt under senare tid genom att genren Euro Games har kommit där man i stort sett har eliminerat slumpen i brädspelet. Man använder sig sällan av tärningar i denna typ av spel och dessutom är speltiden ofta kortare. Gå in på nyhetssajten xit.nu för att läsa mer om brädspel.

Brädspel är mycket populärt, till stor del på grund av att det är socialt och någonting som man kan göra med andra människor. I Sverige är det vanligt att man anordnar spelkvällar där man tillsammans med sina vänner umgås över brädspel. Ofta är det många olika spel som man spelar under kvällen och man kan spela i lag eller som enskild person. Det finns många brädspelsklubbar som enbart sysslar med detta och om man tycker om att spela brädspel kan man ansöka om medlemskap i en av dessa.

Brädspel finns av många olika typer, som exempel abstrakta brädspel, eurogames, tävlingsspel, roll-and-move spel, frågesportspel, strategispel och ordlekar. I en del av dem krävs det endast att man har turen på sin sida för att man ska vinna medan andra är mer utmanande och det krävs att man är alert och tänker efter hur det faktiskt fungerar i de olika spelen. Oavsett kan brädspel erbjuda många timmar av underhållning och de erbjuder även ett sätt att umgås socialt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *