Euro Games

Euro Games är en relativt ny brädspelsgenre som har vuxit fram först på sistone. Tack vara Euro Games har intresset för brädspel återigen börjat öka enormt och nu är allt fler intresserade av att vara med och spela. Det som kännetecknar ett Euro Gamesspel är att man har näst intill eliminerat slumpen i spelen och istället infört en mycket starkt inslag av strategi. Det spelar stor roll hur du spelar dessa spel och det kommer att garantera utgången av spelet. När man kan påverka spelets riktning helt på egen hand anser många att det715cfd579ac9e0632c41d095f6d72202 blir mer spännande och att det är mer välförtjänt de gånger som man faktiskt har förlorat.

Man använder sig inte av tärningar i Euro Games utan istället använder man sig av en avancerad mekanik som gör att de olika spelen är både intressanta och lättspelade. Tanken med dessa spel är nämligen även att det ska vara lätt att komma in i dem och att förstå sig på dem så att man snabbt kan vara igång och spela och även att många fler faktiskt kan bidra i dessa typer av spel.

När du spelar Euro Games gäller det att du tänker till hela tiden och även försöker att förutse din motståndares drag, då har du störst chans att gå hem med seger. Det kan även finnas eliminationsmoment i Euro Games och det går ofta mycket fortare att spela denna typ av spel. Du riskerar inte att fastna i timmar i spelen. För att nämna några exempel på Euro Games som anses vara klassiska så hittar du Ticket To Ride, Carcassone och Settlers of Catan. Settlers of Catan är ett spel som det även har byggts vidare på i många expeditioner. Andra exempel på Euro Games är Puerto Rico, Argicola och El Grande. Spelen är ett utmärkt sätt att umgås!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *